Välkommen till West Gothia Bikers

West Gothia Bikers är en kamratlig och partipolitiskt oberoende och neutral ideell förening för motorcyklister och andra intresserade.
Klubben har till ändamål att främja motorcyklismens intresse samt att tillvarata medlemmarnas intressen i olika mc-frågor.